Diskriminácia

Ilustrácia ženy, ktorá pomáha svojej dcére vyrovnať sa s diskrimináciou

Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom alebo skupinou ľudí inak, než by sa zaobchádzalo s iným človekom alebo skupinou ľudí. Vo všeobecnosti môže ísť o poškodzovanie, obmedzovanie alebo znevýhodňovanie jednotlivca alebo skupiny osôb na základe jedného alebo viacerých diskriminačných dôvodov.

Právo na rovnaké zaobchádzanie je základným ľudským právom, ktorého bližším premietnutím je zásada rovnakého zaobchádzania, ktorá neznamená len rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi v rovnakých situáciách, ale uplatnenie tohto práva súčasne vyjadruje požiadavku, aby sa s nositeľmi ľudských práv zaobchádzalo v nerovnakých situáciách nerovnako. Z praxe Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že k diskriminácii môže dôjsť aj vtedy, ak sa bez objektívneho a rozumného ospravedlnenia nezaobchádza rozdielne s osobami, ktorých situácia je rozdielna. Avšak nie každé odlišné zaobchádzanie musí byť diskrimináciou (napr. tehotné ženy nesmú byť zamestnávané prácami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. V tomto prípade sa sleduje legitímny cieľ, a tým je ochrana nenarodeného života a života matky), a preto je potrebné mať na pamäti, že rozdielne zaobchádzanie je diskriminačné len vtedy, ak pre takéto správanie, resp. rozlišovanie nie je objektívny a primeraný dôvod.

Diskriminácia je v moderných demokratických spoločnostiach považovaná za neprípustnú a minimálne jej vyššie vymedzené formy sú v súčasnosti zakazované zákonmi a medzinárodnými zmluvami.

Spoločným a základným právnym základom pre dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania je zákon č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon) (ďalej len ako „ADZ“), ktorý zakotvuje základné pojmy súvisiace s problémom diskriminácie pre celý právny poriadok Slovenskej republiky.

Ikonka pre sekciu «Potrebujete poradiť?»

Potrebujete poradiť?

Kontakujte nás cez formulár alebo na telefónnych číslach

Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme Vám mohli poradiť. Prečítajte si Podmienky ochrany osobných údajov

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné
Ikonka pre sekciu «Kde nás nájdete?»

Kde nás nájdete?

Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.,
Bottova 2A, 811 09 Bratislava

info@diskriminacia-semancin.sk

Partneri